Krav för företagslån

Precis som ett bolån eller bolån så vill de flesta långivare vara säkra på att de får tillbaka sina utlånade pengar. Därför bör du kunna visa upp att pengarna som du lånar kommer få ditt företag att utvecklas. Utvecklas företaget får bolaget in pengar som då gör det möjligt för ditt företag att kunna betala tillbaka företagslånet.

Exempel vad långivare tittar på när du vill ta lån för företag

Affärsplan och affärsidé: Gör affärsplanen tillräckligt detaljerad och se till att den är realistisk. En affärsplan är viktig för att en långivare ska ta ditt företag seriöst. Visa långivaren hur ditt företag kan använda sin affärsidé och affärsplanen för att få ditt företag att växa och göra vinst. Detta ger dig större chanser till att få ett lån beviljat.

Ägare: Beroende på vilken företagsform ditt företag är ser lånen olika ut. Det finns skillnader att ta ett företagslån om ditt företag är ett aktiebolag, handelsbolag eller en enskild firma. En ägare till en enskild firma likställs ofta med att vara företaget medan i ett aktiebolag gör skillnad på ägare och bolag som två olika juridiska personer.

Ekonomihjälp eller revisor: Det är lättare att få ett lån beviljat om ditt företag får professionell hjälp med bolagets ekonomi. Andra fördelar är att du som företagare kan koncentrera dig på driva företaget framåt samt att en god redovisning ger en större trovärdighet till företaget.

Säkerhet: Ett företag som kan erbjuda långivaren hög säkerhet får med större sannolikhet låna pengar snabbare. Har du en enskild firma och du behöver låna pengar direkt kan du gå i personlig borgen detta fungerar oftast om du har en god privatekonomi.

Personlig borgen: Som vi nämnde tidigare är det mer vanligt att långivare beviljar lån till enskilda firmor genom att använda företagens ägare som säkerhet för lånet. Detta innebär att om inte företaget kan betala sina skulder är det den ägaren som gått i personlig borgen som blir ansvarig att betala. För de småföretagare som har en stabil inkomst brukar detta fungera bra. Långivaren tar en kreditupplysning på personen som ansöker och man får snabbt svar.

Tillgångar som kan användas som säkerhet

  • Aktier: Kan pantsättas som säkerhet för ett lån. Det är ganska vanligt tillvägagångssätt speciellt för lite större bolag. Långivaren har rätt att ta aktierna i anspråk om företaget inte följer lånevillkoren.
  • Fastighet: Det är möjligt att pantsätta en fastighet om ditt företag äger en. Detta innebär en stor säkerhet för långivaren förutsatt att fastigheten kan användas mer än för en viss verksamhet. För mindre företag är det möjligt att ta ut en säkerhet i ägarens fastighet. Detta är en mer riskabel lösning eftersom det kan drabba ägaren privat.
  • Immateriella rättigheter: Detta är exempelvis ett patent eller registrerat varumärke. Rättigheterna kan pantsättas på samma sätt som en egendom.