För att må riktigt bra måste han ha ett holistiskt synsätt. Det betyder att man tänker på hela människan. Alltså både kropp och själ. För att uppnå riktigt välbefinnande är en viktig sak att fokusera på salutogena faktorer. Det är saker som motion och nyttig kost till exempel.

Är dålig för välbefinnandet webbkryss

Motsatsen till salutogen är patogen. Patogena faktorer är saker som stress och sömnbrist. Det är saker som man ska undvika om man vill uppnå välbefinnande.

Related Posts

Leave a Comment