Därför heter det smörgås

by Fredrik Lagerholm

”Smörgås” är ett vedertaget ord i svenskan, men börjar du väl fundera på det låter det en smula märkligt.

Smöret är relativt självklart då detta ofta återfinns på just en smörgås, men var kommer gåsen in i bilden?

Varför heter det smörgås? – den etymologiska förklaringen

Ordet smörgås kan dateras till 1500-talet och har sitt ursprung i smörkärningen, det vill säga framställningen av smöret. Då smöret kärnas tenderar små klumpar av smör att flyta upp till ytan, och från början var det faktiskt dessa som betecknades ”smörgås”. Du kan kanske föreställa dig hur dessa smörklumpar skulle kunna liknas vid gäss som guppar på en vattenyta.

Från smöret till brödet

Hur ordet smörgås gick från att syfta på smörklumpar till bröd med pålägg är inte helt klart. Troligtvis gick betydelseförskjutningen stegvis. Kanske lade man gärna en ”smörgås” på mackan tills de två var så tätt sammanlänkade att ordet kom att syfta på smöret och brödet tillsammans, och därefter bröd med all sorts pålägg.

Related Posts

Leave a Comment